Hører tog fortiden til?

Ledende politikere siger, at tog hører fortiden til. Her er vores analyse.

Debatten om fremtidens transport er i fuld gang. Kort sagt er kollektiv trafik godt når mange mennesker skal samme vej på samme tid. For store dele af samfundet er situationen bare en anden…

 

Pendlertrafikken

En analyse fra Danske Regioner (11-2016) viser at stadig flere pendlere tager bilen på arbejde –  og tendensen er stigende. Faktisk foretages 3 ud af 4 pendlerkilometer i bil, mens den kollektive trafik kun tegner sig for 17 %. Der er også store regionale forskelle. I Region Nordjylland sker 72% af alle pendlerture i bil, mens det tilsvarende tal for Region Hovedstaden kun er 47%.  Det kan være et udtryk for tilbuddenes tæthed relativt til befolkningstætheden. Men selv i København står den kollektive trafik kun for 19% af pendlerturene. Og det beskriver problemstillingen godt: Langt de fleste foretrækker bilen, og det skyldes i al sin enkelthed, at bilen løser opgaven dør-til-dør opgaven bedst.

 

Det altafgørende problem for rutebaseret trafik  – og det gælder både bus og tog – er, at transporten mellem stoppesteder kun er en del af løsningen. Det er derfor vi siger, at en bus er en maskine, der tager dig fra et sted du ikke vil være til et sted du ikke vil hen. I en dagligdag med høj mobilitet løser den kollektive trafik simplethen ikke opgaven ret godt. Og udenfor bykernerne, hvor størstedelen af landets befolkning bor, er den kollektive trafik sjældent et tilvalg.

 

Fremtidens transportløsninger skal i langt højere grad være individuelle og baseret om en dør-til-dør logistik. Derfor arbejder trafikselskaberne for tiden med at forbedre deres tilbud om “den samlede rejse”. I Autonomous mener vi ikke, at vejen frem består af een type løsning frem for en anden, men at forskellige tilbud i langt højere grad skal spille sammen. Vi mener også, at hybride rejseformer i høj grad vil transformeres af selvkørende teknologier. Fx:

 

First mile / last mile

En ofte anvendt case for selvkørende biler er spørgsmålet om den første henholdsvis den sidste kilometer. Altså: Hvordan kommer man til og fra infrastrukturens knudepunkter? Delebiler er et godt bud på en løsning, men det kommer først rigtigt til at virke når bilerne selv finder vej mellem deres opgaver.

 

Ad hoc ture

Rigtigt mange af Danmarks 2,3 millioner personbiler har deres berettigelse i indkøb og i familiernes logistik i øvrigt. Personbiler er uforholdsmæssigt dyre løsninger, som mange finder sig i for at få løst et konkret problem. Vores bud er, at mobilitetsudbydere i nær fremtid vil kunne tilbyde en personaliseret transport til langt under den samlede kilometerpris for personbiler i dag.

 

Bilen som et nyt arbejdsredskab

I dag er transporttid oftest spildtid, og meget peger på, at vi i virkeligheden helst vil bruge tiden på noget andet end at køre bil. Et helt særligt problem i den forbindelse er arbejdsrelateret kørsel. Vi er ikke ret langt fra en situation, hvor tiden i bilen faktisk kan bruges til noget andet, fordi automatiske systemer overtager styringen. På samfundsniveau taler vi her om en transformation af både arbejdstid og fritid.

 

Interregional trafik

Det ser lidt anderledes ud når man tænker over transport over længere afstande. Her giver de kollektive løsninger mere mening, selvom svaghederne stadig er de samme: Ruteplaner og stoppesteder.

Vores holdning er dog, at også den interregionale transport kan stå overfor store ændringer i de kommende år. Mens man i Danmark har diskuteret time-modeller og lignende, har andre lande haft travlt med at implementere højhastighedstog. Japans højhastighedstog, Shinkansen, har faktisk kørt siden midten af 1960’erne, og det fungerer fint! Magnetbaner (Maglev) i både Japan og Kina fungerer også fint. De er både super-hurtige og meget behagelige.

Og hvis det ikke hurtigt nok, kan man jo interessere sig for Hyperloop-teknologien. Med den vil turen fra Aalborg til København kun tage få minutter.

 

Efter vores mening er det for tidligt at dømme togene ude. Men hele transportsektoren er under forvandling, og det bør inspirere til nytænkning i stor skala. Vore pejlemærker for fremtidens transport er fortsat:

  • Elektrisk transport
  • Automatiseret transport
  • Individualiserede løsninger.