Niveau 5 er nok – for nu

I diskussionen omkring fremtidens vejsystemer finder vi de forskellige niveauer af selvkørende biler.

SAE klassifikationen af de forskellige niveauer har 5 trin, det er på stående fod den bedste mulighed for en detaljeret diskussion. Der er nu sådanne klassifikationssystemer på plads – hvorfor er der så, så stor variation i forudsigelserne om hvordan og hvornår, vi når til et punkt med selvkørende biler?
Jeg tror at grunden skal findes i, at der er 2 forskellige fortolkninger af hvad niveau 5 egentlig betyder. Lad os kigge på klassifikationen:

Denne klassifikation giver god mening. 3 niveauer (0-2) hvor et menneske, på en eller anden måde, er i kontrol over kørslen. Derefter er der 3 niveauer (3-5) hvor avancerede systemer gradvist bestemmer mere og mere.
De forskellige niveauer bliver uddybet mere i følgende tabel:

Her er arbejdsfordelingen mellem menneske og system mere eksplicit, og det er en smuk model. Men der er et problem: Selv med denne meget præcise model, så er der stadig ekstremt stor forskel i de forskellige forudsigelser omkring niveau 5 bilernes ankomst. Nogle siger 2018, andre siger 2030-40 og en tredje gruppe siger at det aldrig sker.

Sandheden er dog at niveau 5 allerede findes. Der er en lang række af systemer der, for indeværende, bliver testet. Disse systemer giver ikke mulighed for at en chauffør ville kunne præge kørslen. Køretøjer uden pedaler og rat er åbenlyst niveau 5, fordi alle aspekter af kørslen bliver udført af køretøjet selv. Forvirringen opstår, fordi der findes en anden fortolkning af niveau 5. En hardcore fortolkning erstatter den menneskelige fører af køretøjet i alle instanser af kørsel i køretøjet. I denne fortolkning er niveau 5 kørsel kun realiseret, når køretøjet kan navigere og køre i alt terræn, og alle mulige situationer, hvor en menneskelig fører vil kunne føre en bil sikkert igennem. Dette inkluderer, bland meget andet; strande(uden kort), kørsel i ekstremt vejr og kørsel i krigszoner.

Jeg foreslår at denne fortolkning, i folkemunde kaldet ’Anytime – anywhere’, i fremtiden skal kaldes niveau 6. Niveau 6 kørsel er, med al sandsynlighed et stykke ude i fremtiden. Det er niveau 5 ikke.

Niveau 5 systemer fungerer og eksisterer allerede i dag, men de er begrænsede til omgivelser, som er ’kendte’ og nogenlunde forudsigelige. Men for næværende er det alt vi behøver.

/Henrik Schärfe