Korte fakta


Målgruppe

Kurset er rettet mod kommende, nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, organisationer og foreninger.

Forudsætninger

Det forudsættes ingen særlige IT kundskaber. Ledelseserfaring er en fordel.

Tid og sted

Aalborg, 2021

27. oktober 09:00 – 13:00
Hotel Scheelsminde, Aalborg

10. november 09:00 – 13:00
Hotel Scheelsminde, Aalborg

24. november 13:00 – 18:00
Restaurant Fusion, Aalborg med afsluttende middag

Pris

8.500 kr pr deltager

Prisen dækker kursus, materialer og forplejning

Tilmeld

Få indblik i den digitale transformation, der i disse år ændrer grundlaget for strategi og drift af virksomheder verden over

Ovenpå årtier med digitalisering står erhvervslivet nu overfor sin største omstilling nogensinde. Når digitale strukturer modnes, har det nemlig fundamental betydning for værdikædeplacering og forretningsmodeller.

Transformationen fra digitale ressourcer som effektivitetsfremmende til definerende for det samlede erhvervsliv er nok den vigtigste udfordring, du kan tage op i en bestyrelse. Udfordringen er ikke at spørge, hvordan en virksomhed kan blive den næste Amazon eller Netflix, men at spørge, hvordan netop din virksomhed kan geares ind i en virkelighed, hvor data er vigtigere end services eller fysiske varer.


Indhold og struktur

Kurset forløber over tre samlinger. Undervejs skal du udarbejde et oplæg, som kan præsenteres for en bestyrelse, med udgangspunkt i de modeller og teorier, kurset omhandler.

Samling 1

På første samling tager vi et helikopterperspektiv på digital transformation. Den store flyvetur lander i en canvas-model, som kan omsætte megatrends til lokale forhold. Canvas-modellen danner rammer om dit eget case-arbejde.

  • Globale trends i digital transformation
  • Modeller for digital modning og deres konsekvenser i virksomheder
  • Next Step Canvas-modeller i digital transformation.

Samling 2

I anden samling uddyber vi konsekvenserne af digitale transformationer i forhold til forretningsmodeller og i forhold til værdikædeplaceringer. Der er også tid vejledning i den stillede opgave.

  • Casestudie ved en gæst. Vi inviterer en nøgleperson med en udfordrende historie fra egen virksomhed, og sætter det ind i den større ramme
  • Udviklingsmodeller og strategiarbejde
  • Dataøkonomier og datadrevet værdikædeplacering

Samling 3

I den tredje samling præsenterer deltagerne hver deres pitch for en strategisk udfordring vedrørende digital transformation, og modtager feedback for både strategisk klarhed og kommunikativ styrke.

Denne samling afsluttes med en lille festlighed og overrækkelse af kursusbeviser.


Det lærer du

  • Du lærer at se bag om den megen hype, der er omkring digital transformation, og at omsætte teoretiske rammebegreber til egen praksis.
  • Gennem et case-studie af eget valg lærer du at formulere strategiske målsætninger vedrørende digital transformation for en virksomhed.
  • Ved hjælp af begreber, modeller og canvases lærer du at formulere og overveje de særlige forhold, en virksomhed skal være opmærksom på under digital transformation.

Kursets undervisere

Direktør i Autonomous

Forsker og formidler med fokus på samspillet mellem teknologi, menneske og samfund. Har 30 års erfaring med uddannelse af voksne og rådgivning for offentlige og private aktører i både ind- og udland. Deltager jævnligt i advisory boards og tænketanke rundt omkring i verden.

Seniorstrateg i Autonomous

Netværksmand med 32 års erhvervserfaring fra brancherne: Finans, tek., medie, rådgivning og undervisning. Har fokus på forretningsudvikling til fremtidens dataøkonomier. Tillige flere års erfaring indenfor advisory boards og bestyrelsesarbejde såvel frivilligt som kommercielt.

Gæsteoplægsholder

Gæst fra erhvervslivet

Vi inviterer en gæst, der på egen krop oplever store udfordringer med den praktiske udførelse af digital transformation.


Vores baggrund

I Autonomous har vi gennem en årrække arbejdet med digital transformation i både teori og praksis. Vi har designet og udført projekter som NordVest Smart Production og Strategi for Digital Transformation og på den både gjort os rigtigt mange erfaringer. I NVSP (som er indstillet til RegioStar Awards som et af de bedste erhvervsfremmeprojekter i Europa) har vi gennemført innovationsprojekter med fokus på digital transformation i mere end 45 virksomheder. En tidlig erfaring herfra er, at ledelsens tilgang til transformationsspørgsmål er overordentlig vigtig. Derfor inddrager vi ofte både bestyrelser og finansielle partnere i den praktiske transformationsproces. Sideløbende med det har vi arbejdet med modeludvikling og konsekvent spurgt: Hvad betyder de globale mega-trends her? Og hvordan omsætter vi viden fra forskning og udvikling til konkrete tiltag i konkrete virksomheder?

Det er denne viden vi nu stiller til rådighed i kurset Digital Transformation for bestyrelsesmedlemmer.

Begynd samtalen

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Sammen kan vi accellerere din digitale transformation.

Her