Nyttige dokumenter

På denne side finder du de nødvendige dokumenter for deltagelse i NordVest Smart Production.
Oplysninger om behandling af data finder du her.

 

FOR VIRKSOMHEDER

Deltagende virksomheder skal udfylde 3 formularer for at leve op til EUs dokumentationskrav.

 

FOR MEDARBEJDERE

 

Medarbejdere skal registrere deres timeforbrug i projektet. Det er virksomhedens medfinansiering.

 

INDRAPPORTERING

 

For at sende dokumenter til os, skal du bruge de login-oplysninger, du har modtaget af os.

 

DOKUMENTATIONSKRAV FOR VIRKSOMHEDER

 

Partnererklæring

Når du underskriver en ”Partnererklæring” er din virksomhed medansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af et projekt, som har fået EU-medfinansiering. Det betyder, at udgifter til løn for den tid, som du eller dine ansatte anvender i projektet, samt eventuelle udgifter til ekstern konsulentbistand, kan indgå i projektets regnskab og udløse EU medfinansiering.

Da du er medansvarlig for at gennemføre projektet indgår virksomhedens udgifter i regnskabet til Erhvervsstyrelsen, og virksomheden er derfor økonomisk partner. Som økonomisk partner skal du eller den tegningsberettigede underskrive en partnererklæring.

Erklæring om SMV-status

EU’s regionalfondsprogram, som NVSP er medfinansieret af, støtter vækst og beskæftigelse i små- og mellemstore virksomheder (SMV). Derfor er det vigtigt at fastslå at en deltagende virksomhed rent faktisk er en SMV, som falder ind under EUs definition. Denne er:

  • Beskæftiger under 250 personer
  • Har en årlig omsætning på højst 50 mio EUR og/eller
  • Har en samlet årlig balance på højst 43 mio EUR

Ejer- og koncernstruktur har også betydning, fordi forbindelse mellem to eller flere virksomheder kan betyde, at de tilsammen kan have samme muligheder som store virksomheder, når det gælder adgang til kapital mv. Det betyder, at de ikke kan modtage støtte efter reglerne for SMVere, men betragtes som stor virksomhed.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål eller grænseflader om din virksomhed er SMVer eller stor virksomhed, vil NVSPs projektledelse afklare tvivlen hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os her

Erklæring om de minimis støtte (Statsstøtte)

De minimis erklæringen finder anvendelse ifm tilskud under de danske strukturfondsprogrammer (EU og DK midler) 2014-2020.

Reglerne om de minimis støtte indebærer, at en virksomhed over en 3-årig periode kan modtage op til 200.000 EUR som de minimis støtte. Før at støtten ydes i NVSP får din virksomhed en skriftlig meddelelse/aftale om det forventede støttebeløb. Det gør det muligt for din virksomhed at afgive de korrekte oplysninger om tidligere modtaget de minimis støtte, og at vurdere, om en lovligt kan modtage yderligere de minimis støtte.

Når du skal opgøre beløbet, skal du tage højde for følgende:

  • Den de minimis støtte, som du skal oplyse om, er den, som din virksomhed har modtaget i dette og de to foregående regnskabsår, og
  • Hvis din virksomhed kontrolleres af en anden virksomhed, kan virksomhederne tilsammen modtage højst 200.000 EUR som de minimis støtte

Når beregningen af foretaget vil du sammen med NVSP projektledelse indgå en aftale om tilskud, og dets størrelse, i dette projekt.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål om tidligere modtaget de minimis støtte, vil NVSPs projektledelse afklare tvivlen hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os her

 

HENT DOKUMENTER FOR VIRKSOMHEDER

 

TIMEREGISTRERING FOR MEDARBEJDERE

 

Samtykke

Når du indsender oplysninger til NVSP, giver du samtykke til at projektets kontraktansvarlige (Vesthimmerlands Kommune), projektets øvrige partnere, Erhvervsstyrelsen, behandler følgende personoplysninger om dig:

  • Mit cpr nummer
  • Mit navn, ansættelseskontrakt og evt tillæg hertil, hvis udgifterne til min løn medtages i projektet

Oplysningerne indsamles og behandles til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af projektet.

Oplysning om behandling af data kan du finde her

Timeseddel

Samtlige personer, der deltager i NVSP, skal hver måned udfylde timesedler, for at dokumentere den tid, du har anvendt på de aktiviteter, du har deltaget i på NVSP

Det skal klart fremgå af timeregistreringen, hvilke aktiviteter, du har deltaget i, og hvor meget tid, du har anvendt på de enkelte aktiviteter. Du skal slev udfylde aktivitetsbeskrivelsen, som skal være så klar, at den skal kunne læses af udefrakommende.

I skemaet registrerer du de timer, du har brugt på de enkelte arbejdsopgaver/aktiviteter. En halv time angives med 0,5. Vi anbefaler, at du registrerer dine timer dagligt.

Timeregistreringen skal dateres og godkendes både af dig og en af dine overordnede, og skal herefter indsendes til NVSP projektadministration. Det vil sige i starten af ny måned.

Vigtigt! Timeseddel og kopi af lønseddel skal sendes til projektadministrationen hver måned.