Ledelse

 

LEDELSE

DIGITAL TRANSFORMATION er en transformation af virksomheden og dens forretning. Derfor er virksomhedens strategier af afgørende betydning

 

DET HANDLER OM VÆRDIER

 

Digital Transformation handler om at skabe VÆRDI gennem datastrømme, men hvilken værdi ønsker man at skabe?

Virksomheder kan have mange typer af strategiske mål, og principperne for digital transformation rummer en del af svaret for de fleste. Strategiske mål kan handle om kompetencer, forretningsudvikling og teknologisk niveau. Eksempler på strategiske mål kan være.

  • Fastholdelse af medarbejdere gennem mere interessante opgaver
  • Udvikling af kompetenceprofiler
  • Bedre ressourcehåndtering
  • Fastholdelse af markeder i nye digitale kontekster
  • Udvidelse af kundegrupper gennem højere eller lavere tærskler
  • Opgradering af produkter og ydelser
  • Nye forretningsmodeller i digitale økonomier

Alle disse mål indeholder stærke digitale komponenter, og de de er netop strategiske. Dvs de begynder med strategiske beslutninger en an anden karakter end ‘bare’ at opgradere virksomhedens maskinpark.

 

3 SPØRGSMÅL OM VÆRDISKABELSE

Hvilke værdier vil vi skabe?

De strategiske mål afhænger af virksomhedens DNA og af dens vilje til at gennemføre forandringer.

I Digital Transformation giver det mening både at se kritisk på virksomhedens processer og virksomhedens produkter. Mulighederne for digital merværdi kan opstå begge steder – og selvfølgeligt i samspil.

Hvem skal skabe værdien?

Nogle strategiske mål kan nås gennem anvendelse af ressourcer, man allerede har (midstream).  Andre strategiske mål kræver, at man enten opgraderer sine egne kompetencer eller tilfører nye kompetencer – fx gennem nye partnerskaber med andre.

Et særligt kendetegn ved digital transformation er, at man ser grundigt på forsyningskæden. Nogle gange skal man se længere bagud (upstream) end man plejer, og tænke på leverandørernes leverandører. Andre gange opstår værdien reelt for kundernes kunder (downstream).

Hvem skabes værdien for?

Afhængigt af svaret på spørgsmål 2 kan det være nødvendigt at udfordre synet på bådeværdi- og forsyningskæder. Kun de færreste virksomheder har en budgetlinje for kundernes kunder…

Ofte man man med fordel overveje om man kan trække data tilbage fra sine produkter og services. Det kan fx give anledning til at gentænke forretningsmodellen i retning af predictive maintenance.