Transformation

 

DIGITAL TRANSFORMATION

At transformer virksomheder og organisationer gennem digitale virkemidler, hører til tidens største – og vigtigste – udfordringer.

 

DIGITAL TRANFORMATION

 

DIGITALISERING handler om at gøre funktioner og processer digitale. Det har gevinster i sig selv, fordi digitale styringer som regel er hurtige, billige og konsistente.

DIGITAL TRANSFORMATION handler om at udnytte digitaliseringer – på et højere niveau. Digital Transformation handler om at skabe værdi gennem datastrømme på tværs af eksisterende løsninger.

Da den tyske regering opfandt begrebet ‘Industrie 4.0’, var det som del af landets strategi for højteknologi. Udgangspunktet var et ønske om at sikre de tyske industriers plads i en global økonomi. Og strategien var lidt overraskende, men klar: For fremtiden skulle industriens udvikling følge samme spor som man kender fra digitale miljøer. De ord og begreber, der skulle give indhold til den nye strategi må have lydt noget fremmed for produktionsfolk. Indholdet blev nemlig hentet fra en helt anden branche: Informations- og Kommunikationsteknologiernes (IKT).

 

ET GLOBALT PRINCIP

 

Principperne for DIGITAL TRANSFORMATION er de samme for industriel produktion som for mange andre områder, fx handel, logistik, landbrug og administration. 

Transformation sker gennem anvendelse af modeller på baggrund af data-drevne indsigter.

Indsigt

For at opnå de nødvendige indsigter, skal data – ofte fra forskellige kilder – gøres tilgængelige for hinanden. Det er altså ikke nok, at virksomheden har digitale løsninger: De skal kunne behandles sammen. Vi taler om, at data skal aggregeres. Derfor undersøger vi altid om virksomhedens data er forbundne, eller om de er adskilte. I mange tilfælde har virksomheder isolerede datasystemer (vi kalder dem data-øer). Det kan fx være, at økonomisystem og produktions- eller registreringssystem ikke taler sammen.

Jo flere datastrømme man kan binde sammen, jo større mulighed for digital transformation.

Hovedbegreberne i INDSIGT er transparens og analytics.

Modellering

Indsigter fra sammensatte (aggregerede) data kan man anvende til at bygge nye modeller for virksomheden. Det giver særligt fordele for planlægning og bedre udnyttelse af ressourcer. Når data fra ordrer, lager og produktionsmaskiner sammenholdes, kan man fx lave meget præcise tilbud og efterkalkulationer. Når man kan analysere sensordata fra maskiner – det gælder også maskiner, man selv har produceret og solgt – kan man forudse udviklinger og vedligehold.

Hovedbegreberne i MODELLERING er simulation og forudigelse.

Transformation

Den mest markante del af digital transformation er, at fordele ikke hænger snævert sammen med de enkelte processer, man har automatiseret. Derfor er digital transformation ofte forbundet med at man gentænker virksomheden på tværs af afdelinger og på tværs af værdikæder.

Hovedbegreberne i TRANSFORMATION er dyb integration og autonomi.