MOMENTUM er et netværk for ledere, som dagligt arbejder med strategiske udfordringer og fokus på digital transformation.

Den primære målgruppe er folk fra virksomhedernes øverste ledelseslag, fx C-levels, Sales Directors, Business Development Managers, mm., som dagligt arbejder med strategiske udfordringer og fokus på digital transformation, som kan se fordele og værdi i at samarbejde og erfaringsudveksle på strategisk niveau med topledere fra andre virksomheder.


MOMENTUM er en aktiv kilde til inspiration.

Netværkets møder består af

  • Kuraterede events med cases og A-list talere
  • Hverdagens cases i et strategisk perspektiv
  • Omsættelig indsigt fra fabriksgulv til de bonede gulve

Og vi lægger naturligvis vægt på det personlige møde og den frie samtale.

Fysiske netværksmøder 

Vi mødes første onsdag i de måneder, der er delelige med 3, i tidsrummet 13 – 16. Møderne skal skabe indsigt og foståelse for bearbejdning af muligheder og trusler. Møderne er temabaserede og baseres på input og problemstillinger der er aktuelle for digital transformation.

Det centrale omdrejningspunkt for møderne er indlæg fra eksperter indenfor området, oplæg om erfaringer eller ønsker fra medlemmer, workshops,  diskussion og erfaringsudvekling.

Vi lægger vægt på at se ting fra flere perspektiver. Derfor inkluderer vi VIP – arrangementer med en kulturel vinkel. Vi starter møderne med frokost eller slutter med spisning.

Digitale Morgenmøde / Fyraftensmøder

Afholdes månedligt om aktuelle temaer af almen interesse eller konkrete cases fremlagt af et eller flere medlemmer, der ønsker strategisk input fra netværket. Afhængigt af tema og case vælges og faciliteres arbejdsformen. Varighed vil være maximalt 1,5 time, men om ønsket vil der være mulighed for understøttelse af fortsat fælles indsats i undergrupper.

Special Interest Groups

SIGs – eller fokus grupper – er emnebaseret erfaringsudveksling med deltagelse efter interesse. Gruppens møder indledes typisk med oplæg fra vidensresource eller et medlem. Undervejs vil det blive muligt at lave break-out sessions undervejs i mindre grupper. Mødet afrundes med fælles opsamling. Antal møder fastlægges af deltagerne afhængigt af emnet samt ønsker og mål for gruppen. Disse grupper sammensættes ad hoc, og udgør et fortroligt rum.


En strategisk bevægelse

Digital transformation er i virkeligheden en strategisk bevægelse, der på mange områder ændrer spillereglerne for virksomhederne. Den teknologiske udvikling accelererer voldsomt – blandt andet fordi også den er data-drevet. Det betyder, at selv den bedste strategi ikke længere holder 7 – 10 år, men kontinuerligt bearbejdes for stadig at være relevant.

For at sikre denne proces og sikre virksomhedernes vej gennem den digitale transformation etablerer vi MOMENTUM – et Strategisk netværk for digital transformation. Netværket skal skabe rammer for, at løse fælles problemstillinger og udfordringer som bearbejdes og diskuteres i et fortroligt forum blandt ligesindede virsomhedsejere- og ledere.

MOMENTUM for digital transformation vil øge medlemmernes konkurrenceevne og sørge for at de kontinuerligt er på forkant med den digitale udvikling – dette sker i samarbejde med førende aktører og partnere på området.

Vi vil arbejde case-baseret, med inspiration og faglig understøttelse, der faciliterer samarbejde og videndeling om virksomhedernes konkrete strategiske udfordringer indenfor digital transformation.


Der er brug for momentum i den digitale transformation

Ovenpå årtier med stærk digitalisering står virksomheder og organisationer nu med en voldsom udfordring: Hvordan anvender vi data til strategisk forandring?

Mange undersøgelser viser, at danske virksomheder er højt digitaliserede, men mangler digitalt momentum: Digitale ressourcer bliver for sjældent omsat til nye produkter og services, jobs, og nye indtjeningsstrømme. På trods af gode forudsætninger står vi ofte uden for den globale udvikling indenfor dataøkonomier, eksportstrukturer og teknologioptag.

Digital transformation er en af de helt store udfordringer for virksomheder. Potentialet er stort og truslen er tilsvarende seriøs for de virksomheder, som ikke kommer med, eller som griber arbejdet med den digitale transformation forkert an.

Udviklingen går hurtigt og de færreste virksomheder har viden, kompetencer, erfaring og “værkstøjer” til at navigere sikkert i processen – digital transformation.

Det er kritisk. Derfor etablerer vi nu MOMENTUM.

Danmark investerer i effektivitet. Verden investerer i transformation.

Det handler ikke om gode eksempler, men om at kunne omsætte gode eksempler til egen virksomhed. Det er lederens vej til reel transformation.

— Henrik Scharfe, CEO Autonomous

MOMENTUM giver dig adgang til

Møder og events med fokus på momentumskabelse

Fokus skal være på at skabe momentum. Derfor er det vigtigt for os, at  demoer og cases skal ses i en strategisk sammenhæng med de udfordringer, det nu giver. Der er mange muligheder for at holde teknologimøder. Her knyttes de til et større billede.

Special Interest Groups med andre ledere med samme udfordringer

Forandringsprocesser kræver fokus og vedholdenhed, og det kan være hårdt at lede i modvind. Derfor er der brug for SIGs med ro, fortrolighed og stabilitet.

Faciliteret samarbejde om konkrete strategiske udfordringer

Vi holder gerne skåltaler om lovende teknologier på en fredag aften. Men hvis man ikke kan omsætte vidunderlige ideer til noget konkret mandag morgen, er det nok begrænset med værdien… Derfor lægger vi vægt på medlemmernes egne beretninger. Vi faciliterer gerne afklaring af status og muligheder, og arbejder på at sikre din vej til sikker digital transformation.

"The currency of real networking is not greed but generosity."

— Keith Ferrazzi, CEO Ferrazzi Geenlight

Kontakt os for at høre om pris og din optagelse i MOMENTUM

Begynd samtalen

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Sammen kan vi accellerere din digitale transformation.

Her