mere i dybden

Hvad betyder høje og lave scorer?

En høj eller lav score er ikke nødvendigvis udtryk for noget godt eller skidt. Scoren skal altid ses i sammenhæng med mange andre faktorer i virksomhedens tilstand og udvikling. Virksomhedens plads i markedet og branchetilhørsforhold er typiske faktorer, der skal tager med i overvejelserne.

Teknologi

Virksomhedens teknologiske systemer

Lav score på teknologi

Man kan have mange og dyre systemer i brug og stadig score lavt her. Det skyldes, at vi  primært interesserer os for sammenhængen mellem systemer. Hvis fx ERP og produktionsplanlægning ikke er digitalt sammenhængende, så vil man bruge tid på manuelle processer, der faktisk godt kan automatiseres.

Den gode nyhed er, at man ofte med små tiltag (og ofte også billigt) kan komme temmelig langt i at skabe et godt fundament for digital transformation. Det skyldes, at det generelle digitaliseringsniveau i danske virksomheder er højt.

Høj score på teknologi

Høj score her er et udtryk for digital sammenhæng i virksomheden. Det er en nødvendig – men ikke tilstrækkelig – forudsætning for digital transformation. Her kan det ofte betale sig systematisk at se på yderligere muligheder for dataopsamling.

Et stærkt fundament skaber flere muligheder, end de fleste tænker over til dagligt.

Forretning

Virksomhedens driftspolitik og forretningsmodel

Lav score på forretningsdelen

Man kan have en sund forretning uden at score højt her!

Det er heller ikke alle virksomheder, der skal transformeres langt ind i data-økonomier med avanceret intelligent vedligehold eller leverancer til andres digitale platforme. Til gengæld bør alle virksomheder overveje deres plads i forhold til andres transformation i den retning. Hvis produktet er godt, men ikke kan indgå i de rigtige datastrømme hos kunder og kunders kunder, kan man risikere at ende helt uden for forretningsudviklingen.

Høj score på forretningsdelen

Data-drevne forretningsmodeller er i stadig udvikling. Derfor er det vigtigt, at man til stadighed holder øje med udviklingen i den samlede sektor som man opererer i. Fordele opnået gennem dataopsamling fra både egne processer og fra kunders processer er en forudsætning for vedvarende transformation.

Relation

Virksomhedens forhold til leverandører, kunder mv.

Lav score på forholdet til omverdenen

En lav score kan skyldes, at den branche man tilhører, ikke er nået så langt som andre brancher. Fx scorer håndværkere og entreprenører ofte højere på denne skala end produktionsvirksomheder. Det skyldes både forhold i forsyningsnetværk og systemkrav til dokumentation.

Mange mindre virksomheder oplever, at kontakten til kunderne bliver vanskelig, hvis man ikke man matche deres udvikling. Der er stor værdi i at pleje sine kunder på traditionel vis, men hvis den person-bårne kontakt ikke modsvares af en digital løsning, kan man opleve at blive overset.

Med de rigtige værktøjer kan digital transformation medføre helt nye udviklingsmuligheder i samspil med kunder og leverandører. Det styrker forretningen.

Høj score på forholdet til omverdenen

Når der er styr på dataopsamling og håndtering, bliver det meget lettere at håndtere de stigende krav til kvalitetskontrol og dokumentation. Det er også et område, der kan indeholde store fordele og besparelser for virksomheden når det handler om at optimere på egen produktion. I takt med at data-strømme fra kunder og leverandører kan indgå direkte i produktionen, mindskes tidsforbrug på manuelle opgaver. Det frigør så ressourcer til andre typer af udvikling.

Kompetencer

Virksomhedens kompetenceprofil in-house og outsourcet

Lav score på kompetencer i digital transformation

Kompetence er en menneskelig ressource. Men nogle gange er det vanskeligt at rekruttere medarbejdere med et passende højt teknisk niveau, særligt hvis de nye kompetencer ikke nødvendigvis er en del af faget selv. CNC-kompetencer hører ikke selvfølgeligt til snedker- eller smedefaget. Men med de rette kompetencer kan man frigøre værdifuld tid til specialopgaver.

Det er en overvejelse værd, hvilke kompetencer man med fordel kan have i huset, og hvilke, der med fordel kan deles med andre.

Høj score på kompetencer i digital transformation

En høj score her dækker over både kompetencer til drift og udvikling. Dvs. gode muligheder for både at udvikle gradvist (optimere) på virksomhedens processer og til at forstå og udvikle digitale muligheder på en mellem til lang horisont (innovere). Begge dele er væsentlige elementer i digital transformation, fordi der er væsentlige potentialer i begge typer af udvikling.

Ledelse

Virksomhedens ledelsesniveau

Lav score på digital ledelse

Hvis virksomheden mangler et digitalt beredskab er man sårbar overfor udefrakommende forandringer. Og hvis det er vanskeligt at se, hvor de digital transformation kan komme en selv til gavn, kan man let overse vigtige udviklingspotentialer.

Problemet er, at det er vanskeligt både at holde sig orienteret i sit eget fag og i den generelle digitale udvikling. Man kan have lige meget brug for specielle netværk og kontakter til begge dele.

Høj score på digital ledelse

God praksis i digital ledelse betyder ikke nødvendigvis et konstant fokus på det nyeste nye. Men det betyder, at man har indstillet sin virksomhed og sig selv på at understøtte muligheder for digital nytænkning.

Mange virksomheder undervurderer værdien af bi-modal udvikling. Den gode digitale leder holder hee tiden den mulighed åben.

Transformer din virksomhed