Fra disruptiv til katalytisk innovation

Som udgangspunkt var tanken om disruption et nøglebegreb, men som undersøgelsen skred frem, blev alle stakeholderne mere og mere frustrerede med de negative konnotationer, der følger med det begreb. I stedet voksede en forståelse for, at de underlæggende kræfter i disruption kunne bruges som strategiske redskaber. Denne mere positive forståelse var langt mere kongruent med forvaltningen af kommunens forpligtelser i fremtiden.

Clayton Christensen, der stod fadder til udtrykket disruptiv innovation i 1996, udviklede i 2006 et andet begreb, der langt bedre beskriver den strategiudvikling, kommunen var optaget af. Begrebet hedder Katalytisk Innovation.

Katalytisk innovation er relateret til disruptiv innovation, men forskellen på de to begreber er, at man i katalytisk innovation bevidst bygger strategier for samfundsmæssige forandringer med afsæt i disruptive teknologier. ”Disruption Classic” medfører tit samfundsmæssige forandringer, men ofte som en sekundær effekt.

Ved at vende os mod de katalytiske aspekter af innovation, så kunne vi i højere grad gentænke udfordringerne i et mere positivt og konstruktivt lys.

PARTNERSKABSMODELLER

Det stod hurtigt klart at autonome teknologier ikke bare ville være en fordel for kommunen som organisation, men også som et samfundsfællesskab.

Som en naturlig konsekvens at denne indsigt, indgik vi hurtigt nye partnerskaber med lokale virksomheder, lokale uddannelsesinstitutioner – specielt erhvervsuddannelserne – såvel som forskellige dele af den lokale kommunale administration.

Samarbejdet med det lokale erhvervsforum – Forum Væksthimmerland – viste sig at være særdeles gavnligt i at aktivere den lokale produktions- og serviceindustri. Vesthimmerlands Kommune og Forum Væksthimmerland er derfor i dag vore primære samarbejdspartnere.

UAFHÆNGIGHED

Det stod ligeledes klart at det praktiske arbejde med at modne og implementere autonom teknologi ville hurtigt overskride de lokale myndigheders beføjelser. Derfor besluttede kommunen at spinne en uafhængig institution ud. En institution med det specifikke formål at identificere modne teknologier, bygge stærke cases omkring disse og administrere en række af teknologisk drevne projekter. Fonden Autonomous er resultatet af dette.

Projekter

Our Work