Baggrund

Fonden Autonomous er et resultat af et intenst forløb med strategiudvikling i Vesthimmerlands Kommune i løbet af 2015.

Kommunen ansatte professor Henrik Schärfe til at hjælpe med at svare på spørgsmålet: Hvordan kan forvaltningen udvikles bæredygtigt i en disruptiv kontekst?

Der opstod hurtigt konsensus i administration og det politiske bagland om en spirende nysgerrighed over en række af teknologier med lovende muligheder for netop landdistrikter.

På den baggrund var det helt naturligt, at fokusere på at implementere selvkørende biler i kommunal tjeneste. Fordi afstandene er relativt store mellem byerne i kommunen og dækning via offentlig transport er sparsom, bruger kommunen mange ressourcer på transport i mindre biler. Modsat mere befolkningstætte kommuner bruger Vesthimmerlands Kommune mere end 1 fuldtidsstilling per 500 indbyggere på transport. Denne transport af borgere og ansatte i kommunen udgør adskillige procent af kommunen samlede driftsbudget på 3,5 milliarder kroner.

Sideløbende med projektet om selvkørende biler dukkede også andre lignende interessante områder op, og det blev et naturligt valg, at stifte Autonomous som en selvstændig, uafhængig og selvejende institution.

Fra disruptiv til katalytisk innovation

Som udgangspunkt var tanken om disruption et nøglebegreb, men som undersøgelsen skred frem, blev alle stakeholderne mere og mere frustrerede med de negative konnotationer, der følger med det begreb. I stedet voksede en forståelse for, at de underlæggende kræfter i disruption kunne bruges som strategiske redskaber. Denne mere positive forståelse var langt mere kongruent med forvaltningen af kommunens forpligtelser i fremtiden.

Clayton Christensen, der stod fadder til udtrykket disruptiv innovation i 1996, udviklede i 2006 et andet begreb, der langt bedre beskriver den strategiudvikling, kommunen var optaget af. Begrebet hedder Katalytisk Innovation.

Katalytisk innovation er relateret til disruptiv innovation, men forskellen på de to begreber er, at man i katalytisk innovation bevidst bygger strategier for samfundsmæssige forandringer med afsæt i disruptive teknologier. ”Disruption Classic” medfører tit samfundsmæssige forandringer, men ofte som en sekundær effekt.

Ved at vende os mod de katalytiske aspekter af innovation, så kunne vi i højere grad gentænke udfordringerne i et mere positivt og konstruktivt lys.

PARTNERSKABSMODELLER

Det stod hurtigt klart at autonome teknologier ikke bare ville være en fordel for kommunen som organisation, men også som et samfundsfællesskab.

Som en naturlig konsekvens at denne indsigt, indgik vi hurtigt nye partnerskaber med lokale virksomheder, lokale uddannelsesinstitutioner – specielt erhvervsuddannelserne – såvel som forskellige dele af den lokale kommunale administration.

Samarbejdet med det lokale erhvervsforum – Forum Væksthimmerland – viste sig at være særdeles gavnligt i at aktivere den lokale produktions- og serviceindustri. Vesthimmerlands Kommune og Forum Væksthimmerland er derfor i dag vore primære samarbejdspartnere.

UAFHÆNGIGHED

Det stod ligeledes klart at det praktiske arbejde med at modne og implementere autonom teknologi ville hurtigt overskride de lokale myndigheders beføjelser. Derfor besluttede kommunen at spinne en uafhængig institution ud. En institution med det specifikke formål at identificere modne teknologier, bygge stærke cases omkring disse og administrere en række af teknologisk drevne projekter. Fonden Autonomous er resultatet af dette.

Projekter

Our Work