EXO SKELETONS

EXO SKELETONS FOR A BETTER FUTURE


Et exo skelet er en robot konstruktion, der fastgøres på ydersiden af kroppen(exo), som støtter og øger kroppens naturlige bevægelser.
I dag bruges exoskeletter mest til genoptræning, der også militære brugsscenarier. På den lange sigt forventer vi at exoskeletter kan bruges af mange andre grupper.

EXOSKELETTER KAN MINDSKE SUNDHEDSUDGIFTER OG UDBYGGE FOREBYGGELSE

Behov

Et nyligt studie viser, at over 80% af europæiske borgere over 65 har kroniske smerter og behandlingskrævende lidelser i arme, albuer eller skuldre. Studier af hofter og ben er ligeså dystre. Og med en aldrende befolkning er forventningen, at antallet af patienter vokser drastisk i den forudseelige fremtid.

 

Løsning

Fremskridt i biomekanik har ført til en voksende industri i både passive (orthosis) og aktive exoskeletter. De typiske anvendelser er i dag i rehabilitering, men større markeder forventes at åbne sig i løbet af få år.

FORDELE

Vi ser i disse år en markant bevægelse i sundhedssektoren fra symptombehandling til forebyggelse. Den bevægelse er blandt de vigtigste forandringer i fremtidige samfund og konsekvenserne er mange. Vi samler ekspertise fra jobcentre, sundhedssektoren og forskningsenheder med det formål at mindske udgifter til genoptræning, mens borgernes livskvalitet i både arbejdsliv og privatliv højnes.

“I de “klassiske” områder for velfærdsteknologi sigter man ofte mod meget specifikke målgrupper, fx ældre. Konsekvensen er, at der i dag er store underudviklede markeder for mennesker indenfor normalparametre.
Henrik Scharfe, PhD

SAMARBEJDE

Autonomous’ nærmeste samarbejdspartner i spørgsmålet om Exoskeletter er Dr. Shaoping Bai fra Aalborg Universitet, som her ses med en prototype. Dr. Bai er en af grundlæggerne af Aalborg U Robotics og ledende forsker i exoskeletter.

Vil du vide mere

Kontakt os for mere information og muligheder for samarbejde.