Kig grundigt på denne bil

Dette er en selvkørende bil. 4 af disse vil ankomme til Danmark snarest.

Selvkørende biler

Snart vil de første 100% selvkørende køretøjer ankomme til Danmark. Den tekniske betegnelse for disse køretøjer er "niveau 5". Det betyder at bilerne selv ville kunne foretage alle kørehandlinger fra start til slut.

Der er en overvældende enighed mellem trafikforskere, økonomer og eksperter i kunstig intelligens om at, selvkørende biler er en stor samfundsmæssig gevinst. Dette er usædvanligt – det er tankevækkende at enigheden er så stor på så mange forskellige felter.

Som det er nu er vi ikke bekendt med en eneste forsker eller ekspert, som siger at niveau 5 kørsel er dårligt for sikkerheden, økonomien eller miljøet.

Men er det ikke først en realitet om 20 år? Nej, det sker allerede nu.

“Automatisering af trafikken vil have lige store konsekvenser for samfundet, som bilen havde da den først blev introduceret. Dette er ikke bare et nyt køretøj, men en hel ny form for mobilitet.”
Henrik Schärfe

Forskellen mellem niveauerne for selvkørende biler

Hvad er forskellen mellem en niveau 3 og niveau 5 bil?

Niveau5
Hvilke effekter får fuldautomatisk trafik?

Selvkørende biler er blandt de mest imødesete teknologier i vores tid. Det skyldes at de vil forandre trafik og samfund lige så meget som bilen selv gjorde i sin tid. Her er nogle af de forventede effekter.

Sikkerhed

Der er en overvældende konsensus omkring det at niveau 5 biler er den hurtigste og nemmeste vej mod en mere sikker trafik. Situationen i dag:

 

  • 1 liv forventes tabt i den danske trafik i dag eller i morgen
  • Der er et færdselsuheld hver 45. minut i Danmark
  • Trafikuheld koster det danske sundhedssystem mere end 5.5 milliarder kroner hvert år
  • Mere end 90% af alle trafikulykker er på grund menneskelige fejl

Niveau 5 biler omdefinerer sikkerhed under transport.

 

  • Der er ingen blinde vinkler
  • Bilerne reagerer øjeblikkeligt
  • Bilerne er konstant opmærksomme og kører aldrig i påvirket tilstand
  • Bilerne er ude af stand til at køre for stærkt

 

Ingen kan nøjagtigt forudse hvor store konsekvenser niveau 5 biler vil have. Men vi vil starte med at eliminere den største risikofaktor i trafikken: Den menneskelige fører. Ved at gøre det, så sænker vi antallet og konsekvenserne af trafikuheld. Dette gælder både for biltrafik og situationer hvor cyklister og gående var i fare.

Økonomisk og miljømæssige konsekvenser
I Danmark har vi nu 2.300.000 personbiler, og de holder stille det meste af tiden. Ved at optimere brugen af denne flåde kan vi reducere antallet af biler drastisk. Vi forventer store besparelser både i forvaltningen men også i offentlig transport.

Det betyder billigere transport og store besparelser i yderområderne. I byerne vil vi se en markant reducering af antallet af trafikpropper og en bedre afvikling af trafikken.

Der er også store afledte miljømæssige besparelser. I vores testzone forventer vi besparelser på op til 20% af flåden.

contact information

Further contact: hello@autonomous.dk – all press inquiries should be sent to pt@autonomous.dk(for more info se autonomous.dk/press

For yderligere kontakt: hello@autonomous.dk – alle pressehenvendelser skal rettes til pt@autonomous.dk(for yderligere info se autonomous.dk/presse