Hej Data doesn't exists. Her er dine resultater

Bemærk at analysen ikke forholder sig til virksomhedens værdi eller ledelse. Vi forholder os udelukkende til værdier, der opstår gennem digital transformation.

Virksomhedens datagrundlag er lavt

Det er en skam, fordi det så er vanskeligt at udnytte det store digitale potentiale, som findes i langt de fleste virksomheder.

Vær opmærksom på, at selvom virksomheden måske drives effektivt, går man glip af muligheder, som andre virksomheder i branchen kan være i gang med at opnå. Det gælder særligt på tre områder:

 • Processer

Et passende datagrundlag kan være en stor hjælp til at træffe bedre beslutninger om virksomhedens processer og økonomi.

 • Produkter

Det knytter sig altid data til produkter og services, som kan være værdifulde for andre. Det gælder også for selvom virksomhedens produkter eller services ikke i sig selv er digitale. Disse data bliver i stigende omfang vigtige andre steder i den værdikæde, du indgår i, og man risikerer at blive valgt fra som leverandør, hvis man ikke kan levere data om sine produkter. Det skyldes for eksempel, at kundernes kunder ønsker eller kræver en højere grad af dokumentation eller information.

 • Relationer til omverdenen

Den største del af verdens data bruges til at skabe værdi mellem udbydere og kunder. Samarbejde mellem partnere i en værdikæde foregår i stigende grad digitalt. Og der er mange muligheder for at skabe kundeloyalitet selv ved simple anvendelser af data. Endelig er krav til sporbarhed og anden dokumentation meget vigtigt for mange kunder.

Anvendelse af data kan med fordel forbedres i virksomheden.

Alt for mange overser værdien i at knytte deres data sammen. På den måde får man nemlig et langt bedre beslutningsgrundlag for både drift og udvikling. I overraskende mange tilfælde viser det sig, at den samlede udgift for en ordre eller en vare er højere, end man regner med. Gælder det også her?


Kun få datakilder er direkte tilgængelige i dashboards eller ERP.

Det betyder, at selvom der måske er mange forskellige typer af data, er det vanskeligt at udnytte dem til et samlet overblik. Hvis man fx kobler kvalitetsdata og kundehenvendelser sammen pr ordrenummer, kan men opnå indsigter, der hurtigt kan omsættes til handling i produktionen.

Du vil med fordel kunne arbejde med at samle dine datastrømme for at opnå bedre beslutningsstøtte. Det vil samtidigt åbne muligheder for gentænke din forretningsmodel.

Anvendelsen af data tyder på en mindre grad af digital modenhed.

I mange tilfælde skyldes det, at strategien overvejende har været fokuseret på at forbedre effektiviteten. Der har været mindre fokus på hvordan datastrømme kan ændre virksomheden.

Ved gradvist at inddrage nye ideer om digital transformation, kan man opbygge planer for at udvikle virksomheden i flere retninger på en gang. Man kan for eksempel spørge:

 • Kan den næste investering bidrage til at binde virksomheden bedre sammen digitalt?
 • Råder jeg over data, der kan have en særlig (overset) værdi for mine kunder? Eller for mine kunders kunder?

De næste skridt

Denne hurtige analyse kan du bruge til overblik og inspiration, men den løser ikke noget i sig selv.

En virksomheds digitale transformation er næsten altid en langstrakt proces, der både involverer ledelse, medarbejdere og ofte også samarbejdspartnere for at gøre en virkelige forskel. Derfor anbefaler vi, at denne analyse bruges både i virksomhedens bestyrelsesarbejde og i forhold til virksomhedens finansielle partnere. Her er et par spørgsmål, der kan hjælpe i den proces:

 • Er der digital sammenhængskraft i virksomheden?
  Digitale løsninger er ofte fine, men skaber ikke nødvendigvis sammenhæng. Hvordan står det til hos jer?
 • Hvad er næste udvikling af forretningsmodellen?
  Datadrevne forretningsmodeller (vi kalder det også for dataøkonomier) er i dag større end økonomier drevet af fysiske varer. Hvad er jeres tilgang til det? Og hvilke muligheder ligger der i de data, I allerede råder over?
 • Hvordan sikres jeres plads i værdikæderne?
  Digitalt samarbejde med kunder og leverandører er vigtigere end nogensinde. Derfor bør man grundigt overveje, hvordan man tackler den situation. Hvilke muligheder allerede forberedt i jeres praksis og jeres systemer?

Opfølgende kontakt

De fleste virksomheder har gavn af løbende sparring og hjælp til både analyser og overblik over mulige løsninger. Derfor er det vigtige, at man ser den digitale transformation i et strategisk perspektiv. Der findes mange gode programmer, hvor man kan søge støtte til forskellige dele af digital omstilling. Du kan kontakte din bank eller lokal erhvervsservice for en gennemgang af mulighederne.

Samtidigt vil vi anbefale, at I også søger sparring til at se løsninger i et strategisk perspektiv. Derfor er I velkomne til at kontakte Autonomous direkte. Så kan vi sammen skabe overblik over de bedste løsninger for jer.

 

Venlig hilsen

 

Henrik Scharfe, PhD

CEO – Autonomous
+45 42144499
hs@autonomous.dk