Hej Data doesn't exists. Her er dine resultater

Bemærk at analysen ikke forholder sig til virksomhedens værdi eller ledelse. Vi forholder os udelukkende til værdier, der opstår gennem digital transformation.

Virksomhedens datagrundlag er lavt

Det er en skam, fordi det så er vanskeligt at udnytte det store digitale potentiale, som findes i langt de fleste virksomheder.

Vær opmærksom på, at selvom virksomheden måske drives effektivt, går man glip af muligheder, som andre virksomheder i branchen kan være i gang med at opnå. Det gælder særligt på tre områder:

  • Processer

Et passende datagrundlag kan være en stor hjælp til at træffe bedre beslutninger om virksomhedens processer og økonomi.

  • Produkter

Det knytter sig altid data til produkter og services, som kan være værdifulde for andre. Det gælder også for selvom virksomhedens produkter eller services ikke i sig selv er digitale. Disse data bliver i stigende omfang vigtige andre steder i den værdikæde, du indgår i, og man risikerer at blive valgt fra som leverandør, hvis man ikke kan levere data om sine produkter. Det skyldes for eksempel, at kundernes kunder ønsker eller kræver en højere grad af dokumentation eller information.

  • Relationer til omverdenen

Den største del af verdens data bruges til at skabe værdi mellem udbydere og kunder. Samarbejde mellem partnere i en værdikæde foregår i stigende grad digitalt. Og der er mange muligheder for at skabe kundeloyalitet selv ved simple anvendelser af data. Endelig er krav til sporbarhed og anden dokumentation meget vigtigt for mange kunder.


Anvendelse af data kan med fordel forbedres i virksomheden.

Alt for mange overser værdien i at knytte deres data sammen. På den måde får man nemlig et langt bedre beslutningsgrundlag for både drift og udvikling. I overraskende mange tilfælde viser det sig, at den samlede udgift for en ordre eller en vare er højere, end man regner med. Gælder det også her?Kun få datakilder er direkte tilgængelige for dig.

Det betyder, at selvom der måske er mange forskellige typer af data, er det vanskeligt at udnytte dem til et samlet overblik.

Du vil med fordel kunne arbejde med at samle dine datastrømme for at opnå bedre beslutningsstøtte. Det vil samtidigt åbne muligheder for gentænke din forretningsmodel.

Anvendelsen af data tyder på en mindre grad af digital modenhed.

I mange tilfælde skyldes det, at strategien overvejende har været fokuseret på at forbedre effektiviteten. Der har været mindre fokus på hvordan datastrømme kan ændre virksomheden.

Ved gradvist at inddrage nye ideer om digital transformation, kan man opbygge planer for at udvikle virksomheden i flere retninger på en gang. Man kan for eksempel spørge:

  • Kan den næste investering bidrage til at binde virksomheden bedre sammen digitalt?
  • Råder jeg over data, der kan have en særlig (overset) værdi for mine kunder? Eller for mine kunders kunder?


Download document

Enter your email before downloading this document

Privacy Preference Center