Den vigtigste forudsætning for digital transformation

Digital transperans betyder, at data fra forskellige kilder er tilgængelige og tydelige for hinanden.

En typisk dansk virksomhed i 2020 har have flere (nogle gange mange) IT-systemer, fordi den fremskredne digitalisering har medført, at ganske mange processer er digitalt understøttede. På den måde opnår man digitaliseringsgevinster i form af hastighed og konsistens.

Men det er lige så typisk, at IT-systemerne ikke hænger digitalt sammen. En høj grad af digitalisering sikrer nemlig ikke, et digitalt flow gennem virksomheden. Og når systemer fungere som data-øer, er resultatet ofte, at man bruger uforholdsvis megen tid på at flytte informationer fra et system til et andet, og fundamentet for datadrevet transformation er heller ikke tilstede.. På den måde mister man selvfølgelig værdifulde ressourcer.

Data-øer i form af digitaliserede forretningsaktiviteter

Planlagt transparens skaber grundlag for digital sammenhæng mellem systemer

Den vigtigste beslutning du kan træffe

Transparente data i sig selv ændrer ikke meget. Men de udgør fundamentet for al senere digital transformation. Derfor er beslutninger om at skabe et reelt dataflow i en virksomhed af stor vigtighed.

Hvor man tidligere lavede ROI beregninger baseret på hastighed og arbejdsbelastning, bør man nu også spørge: Skaber opgraderinger ind nyindkøb en større grad af digital sammenhæng? En automatisering er fin, men en automatisering, der skaber sammenhæng er bedre.